Genel Anestezi Hizmetimize Kimler Başvurabilir
12 Nisan 2022

KİMLER BAŞVURABİLİR?
Genel anestezi ve sedasyon uygulanan hasta grupları 

  • 4 yaşından küçük çocuklar,
  • Zihinsel engelli çocuklar,
  • İleri derecede fobisi (korku) olan çocuklar,
  • Diş tedavisine gereksinimi olan ancak akut enfeksiyon, anatomik varyasyonlar veya alerji nedeniyle lokal anestezi uygulanamayan çocuklar,
  • Genel anestezi gerektiren cerrahi girişimler (gömülü diş, kemik kisti vb.),
  • Biberon çürüğü veya erken dönem çocukluk çağı çürükleri adı verilen yaygın çürüklere sahip olan küçük yaştaki çocuklar,
  • Genel anestezi yapıldığı takdirde tıbbi risklerin azalacağı (bazı kalp hastalıkları gibi sistemik hastalıkları olan) çocuklar,
  • Uzak yerde oturan ve tedavisinin tek seansta tamamlanması gereken çocuklara genel anestezi ve sedasyon uygulanır.